Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-19/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 29. 5. 2020 do vključno 4. 6. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 22.843 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.839.144 EUR, in sicer:

- 29. 5. 2020   3.427   delnic po povprečni tehtani ceni 79,59 EUR,
- 1. 6. 2020     5.627   delnic po povprečni tehtani ceni 79,60 EUR,
- 2. 6. 2020     6.186   delnic po povprečni tehtani ceni 79,58 EUR,
- 3. 6. 2020     2.183   delnic po povprečni tehtani ceni 80,57 EUR in
- 4. 6. 2020     5.420   delnic po povprečni tehtani ceni 83,09 EUR.   

   
Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.340.826 kar je predstavljalo 4,089 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.363.669 kar predstavlja 4,158 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 6. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.06.2020