Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-410/20

NLB, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico NLBR

Na podlagi pravil borz in v povezavi z 19. členom Uredbe (EU) št. 596/2014  NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Dne 5.6.2020 in 8.6.2020 je družba NorthGrant svetovanje, d.o.o., v lasti Petra Groznika, člana nadzornega sveta, NLB d.d., preko Ljubljanske borze kupil 410 lotov navadnih delnic NLB d.d., ISIN: SI0021117344, trgovalni simbol na Ljubljanski borzi NLBR, LEI koda izdajatelja: 5493001BABFV7P27OW30,  v skupni vrednosti 17.995,00 EUR, kar predstavlja 0,00205 % vseh delnic družbe. Podrobnosti transakcij:

Dan transakcije

Število

Cena na delnico  NLBR v EUR

Vrednost nakupa v EUR

5.6.2020

10

42,00

420,00

8.6.2020

250

43,90

10.975,00

8.6.2020

150

44,00

6.600,00

 

 

 

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.nlb.si) od 9. junija 2020 dalje.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 09.06.2020