Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-21/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 9. 6. 2020 do vključno 12. 6. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 29.130 lastnih delnic v skupni vrednosti 2.467.028 EUR, in sicer:

- 9. 6. 2020     7.958   delnic po povprečni tehtani ceni 84,55 EUR,
- 10. 6. 2020   7.301   delnic po povprečni tehtani ceni 84,63 EUR,
- 11. 6. 2020   5.806   delnic po povprečni tehtani ceni 84,88 EUR in
- 12. 6. 2020   8.065   delnic po povprečni tehtani ceni 84,84 EUR
  
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., NLB d.d. in SKB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.363.669 kar je predstavljalo 4,158 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.392.799 kar predstavlja 4,247 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 6 . 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 15.06.2020