Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-433/20

DATALAB, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi deleža

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Datalab Tehnologije d.d. obvešča javnost, da je dne 09.4.2020 prišlo do spremembe pri deležu največjega delničarja g. Andreja Mertlja.  G. Andrej Mertelj je odsvojil skupaj 180.824 delnic družbe Datalab Tehnologije d.d. sami družbi za izvrševanje ESOP upravičenj, pri čemer je 79.559 delnic podjetju posodil brez prenosa glasovalnih pravic. Odsvojitev tako predstavlja zmanjšanje glasovalnih pravic za 4.62% , tako, da ima g. Andrej Mertelj vseh glasovalnih pravic po odsvojitvi 27,19 %

Sporočilo bo od 16.06.2020 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

 

                                                                          Upravni odbor Datalab d.d.

Datum: 16.06.2020