Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-442/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Odstop članice Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nataša Damjanovič, članica Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., je dne 18. 6. 2020 podala odstopno izjavo s funkcije članice Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. zaradi zavez, povezanih z njeno novo zaposlitvijo. Odstop prične učinkovati in mandat ji preneha z iztekom trimesečnega odpovednega roka skladno z 2. odstavkom 21. člena Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., to je 18. 9. 2020, oziroma prej, če bo pred iztekom odpovednega roka imenovan nov član Nadzornega sveta.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 6. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 18.06.2020