Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-450/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana objavlja sklepe

29. skupščine delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana,

ki je potekala dne 19.6.2020 na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana.

Na skupščini je bilo navzočih 949.879 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 99,59% od vseh 953.727 delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi so objavljeni v priponki v notarskem zapisniku poteka skupščine, ki vsebuje tudi seznam na skupščini prisotnih delničarjev z deležem glasovalnih pravic.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja Kompas Shop d.d..

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 19.6.2020 dalje najmanj za obdobje pet let.

Uprava družbe
Datum: 19.06.2020