Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-451/20

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je danes, 19. 6. 2020, na spletni strani družbe objavila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020. Poročilo se nahaja na naslednji spletni strani družbe: https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Porocilo-o-vseh-poslih-z-Agrokorjem-in-z-njim-povezanimi-druzbami5.pdf.

Poročilo izrednega člana uprave je pripravljeno v skladu z Zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Poročilo ugotavlja, da je Mercator v obdobju, zajetem v poročilu, sledil zavezam iz Pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja in Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d. d. Poročilo ugotavlja tudi, da so posli z družbo Agrokor in z njo povezanimi družbami ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti ter da družba Mercator ni bila prikrajšana oziroma kakor koli oškodovana.

V obdobju poročanja je Mercator posloval tudi z družbo Fortenova Grupa in z njo povezanimi družbami, katerih lastništvo se je na podlagi pogodbe o poravnavi družbe Agrokor d. d. s 1. 4. 2019 preneslo iz družbe Agrokor d. d. na družbo Fortenova Grupa. Vendar so družba Fortenova Grupa in z njo povezane družbe lastniško in upravljavsko ločene od Agrokorja in njegovih povezanih oseb in niso povezane osebe Agrokorja. Družba Fortenova Grupa in z njo povezane družbe tudi niso povezane z Mercatorjem v smislu določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o davčnem postopku, ali ZIČUDSP. Poročilo pa zaradi zagotavljanja transparentnosti poslovanja Mercatorja vključuje tudi posle s družbami iz skupine Fortenova.

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave bo po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo objavljeno od 19. 6. 2020 za obdobje najmanj 5 let na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 19.06.2020