Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-489/20

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje obvestilo:

na včerajšnji seji Nadzornega sveta DARS d.d. je bil soglasno za predsednika nadzornega sveta imenovan g. Pavle Hevka, inž. grad., mag. ekon. in posl. ved, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dr. Robert Rožič.

Nadzorni svet DARS d.d. je imenoval tudi člane v obe komisiji nadzornega sveta.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

Uprava DARS d.d.
Datum: 07.07.2020