Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-500/20

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

114. seja nadzornega sveta z dne 09. julija 2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 114. seji, dne 09. julija 2020, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež  za leto 2019 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 09.07.2020