Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-507/20

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe DARS d.d. se je s tremi člani uprave sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje njihovega mandata. Članom uprave dr. Tomažu Vidicu, mag. Gašperju Marcu in Viliju Žavrlanu je tako prenehal mandat z 9. julijem 2020. Rožle Podboršek ostaja na mestu člana uprave, delavskega direktorja.

Nadzorni svet družbe DARS d.d. je na današnji seji za petletni mandat imenoval štiri člane uprave družbe. Z 10. julijem 2020 so mandat tako nastopili: kot predsednik uprave družbe DARS d.d. Valentin Hajdinjak, kot člani uprave pa Romana Fišer, Boštjan Rigler in dr. Peter Gašperšič.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

Komuniciranje
Datum: 10.07.2020