Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-524/20

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Sklic 27. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:

Družba Terme Čatež d.d. objavlja sklic 27. redne seje skupščine družbe delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki bo v torek, 25. avgusta 2020, ob 13. uri, na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.

To sporočilo je dne 21.07.2020 objavljeno tudi v časopisu Dnevnik. Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, prav tako na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost

Uprava
Datum: 21.07.2020
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine