Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-545/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Sklic 38. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktor družbe sklicuje 38. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,

ki bo dne 31.8.2020 ob 6:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, izčrpne informacije o pravicah delničarjev ter obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah. Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh AJPES dne 31.7.2020.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 31.7.2020 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

 

 

Direktor družbe
Datum: 31.07.2020