Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-264/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS83 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS83

ISIN koda:

SI0002103974

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

2.180.000

Dodatno št. obveznic:

50.000

Novo št. obveznic:

2.230.000

Datum povečanja na borznem trgu:

7. 8. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 5. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

5. izdaja obveznic RS83

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 04.08.2020