Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-34/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 8. 2020 do vključno 6. 8. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.413 lastnih delnic v skupni vrednosti 289.639 EUR, in sicer:

- 3. 8. 2020         581   delnic po povprečni tehtani ceni 83,02 EUR,
- 4. 8. 2020         245   delnic po povprečni tehtani ceni 84,20 EUR,
- 5. 8. 2020      1.309   delnic po povprečni tehtani ceni 85,04 EUR in
- 6. 8. 2020      1.278   delnic po povprečni tehtani ceni 85,65 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.436.666 kar je predstavljalo 4,381 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.439.217 kar predstavlja 4,389 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 8. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KRKA, d. d., Novo mesto
Datum: 07.08.2020