Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-568/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, obvešča javnost:

da je dne 17.08.2020 prejela Odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (Agencija) z dne 13.08.2020, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika Proaltia d.o.o., Ljubljanska cesta 45, Kamnik (prevzemnik), za 594.601 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MTSG, zmanjšano za 511.848 delnic oznake MTSG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 82.753 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z  glasovalno pravico oznake MTSG ciljne družbe Kompas Shop d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana (ciljna družba), ki je trajala od vključno 15.07. do vključno 11.08.2020, uspešna.

 

Agencija je v obrazložitvi navedla, da jo je prevzemnik obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 8 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 681 delnic ciljne družbe z oznako MTSG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,11 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

 

V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

 

Informacija bo od 19.08.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 19.08.2020