Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-17/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 112. ter 113. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2020, kot ga je upravni odbor družbe potrdil na svoji seji 26. 8. 2020.

 

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od 26. 8. 2020 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.

KD Group d.d.
Datum: 26.08.2020