Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-612/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje,

družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji korespondenčni seji dne 27.08.2020 sprejel naslednji sklep:

»Nadzorni svet družbe soglaša s prodajo 427.306 delnic v vrednosti 213.653,00 EUR iz sklada lastnih delnic družbi Svema Trade, d.o.o..«

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 28.08.2020

Uprava
Datum: 28.08.2020