Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-615/20

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Na 28. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala med 14. avgustom in 31. avgustom 2020, so člani nadzornega sveta:

 • izvolili predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika,
 • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
 • izvolili člane revizijske komisije,
 • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
 • se seznanili s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 6  2020,
 • potrdili pogodbo o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leta 2020,2021 ter 2022 z revizijsko hišo Grant Thornton Audit d.o.o.,
 • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.


   

   

Uprava družbe
Datum: 31.08.2020