Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-45/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Hram holding, finančna družba, d.d. je dne 03.09.2020 od družbe Svema Trade, d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana prejela obvestilo, da je družba Svema Trade, d.o.o. dne 31.08.2020 kupila 427.306 delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d. z oznako ST1R.

Družba Svema Trade, d.o.o. je pred omenjenim nakupom imela v lasti 418.726 delnic družbe Hram holding, d.d. z oznako ST1R, kar je predstavljalo 9,78% vseh izdanih delnic.

Število delnic oznake ST1R v lasti družbe Svema Trade, d.o.o. je po omenjeni transakciji 846.032, kar predstavlja 19,76% vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Hram holding, finančna družba, d.d..

 

Vsebina prejetega obvestila je razvidna iz priponke.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 07.09.2020

Uprava
Datum: 07.09.2020
Pripeti dokumenti:  Obrazec P-DEL