Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-638/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji redni 63. seji dne 10.09.2020 sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za člane novega nadzornega sveta družbe s 4-letnim mandatom od 22.10.2020 izvoli Mateja Kovača, Aleša Jesiha in Blanko Muster.

Nadzorni svet se je seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 27. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 11.09.2020

Uprava
Datum: 11.09.2020