Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-643/20

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Svet delavcev družbe Luka Koper, d.d. za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe Luka Koper, d.d. izvolil Roka Parovela. Izvoljenemu predstavniku je novi štiriletni mandat pričel teči z dnem 13.9.2020.

Sporočilo bo od 14.9.2020 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 14.09.2020