Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-49/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 9. 2020 do vključno 18. 9. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.369 lastnih delnic v skupni vrednosti 642.243 EUR, in sicer:

- 14. 9. 2020   1.637   delnic po povprečni tehtani ceni 87,57 EUR,
- 15. 9. 2020   1.510   delnic po povprečni tehtani ceni 87,20 EUR,
- 16. 9. 2020   1.349   delnic po povprečni tehtani ceni 87,40 EUR,
- 17. 9. 2020   1.437   delnic po povprečni tehtani ceni 86,90 EUR in
- 18. 9. 2020   1.436   delnic po povprečni tehtani ceni 86,66 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Intercapital d.d., Ilirika d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.467.879, kar je predstavljalo 4,476 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.475.248, kar predstavlja 4,499 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 9. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.09.2020