Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-51/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 9. 2020 do vključno 18. 9. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 350 lastnih delnic v skupni vrednosti 56.700,00 EUR in sicer:

- dne 17. 9. 2020, 350 delnic po povprečni ceni 162,00 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 15.700 delnic, kar je predstavljalo 1,9431% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 16.050, kar predstavlja 1,9864% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 21.09.2020