Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-52/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 21. 9. 2020 do vključno 25. 9. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.285 lastnih delnic v skupni vrednosti 364.956 EUR, in sicer:

- 21. 9. 2020   1.440   delnic po povprečni tehtani ceni 86,00 EUR,
- 22. 9. 2020   1.243   delnic po povprečni tehtani ceni 84,51 EUR,
- 23. 9. 2020      600   delnic po povprečni tehtani ceni 84,83 EUR,
- 24. 9. 2020        58   delnic po povprečni tehtani ceni 85,00 EUR in
- 25. 9. 2020      944   delnic po povprečni tehtani ceni 85,00 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.475.248, kar je predstavljalo 4,499 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.479.533, kar predstavlja 4,512 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 9. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.09.2020