Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-30/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo družbe Hram holding, d.d. in skupine Hram holding

Objava polletnega poročila

Na podlagi 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,

 

družba Hram holding, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. na podlagi določil veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Hram holdnig, d.d. in skupine Hram holding, za prvo polletje 2020.

 

 

To obvestilo bo dostopno na spleni strani družbe www.hram-holding.si za obdobje najmanj desetih let.

Uprava
Datum: 28.09.2020
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo