Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-313/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ184 in OZ15 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ184

OZ15

ISIN koda:

SI0002502779

SI0002104030

CFI koda:

DYZTXR

DBZTFR

FISN koda:

RS/DISC TB 20201230 GOVT GTD

RS/DISC BD 20220414 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

65.000

35.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

65.000.000,00

35.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

15. 10. 2020

15. 10. 2020

Datum uvrstitve na borzni trg:

19. 10. 2020

19. 10. 2020

Začetek trgovanja:

19. 10. 2020

19. 10. 2020

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

28. 12. 2020

12. 4. 2022

Datum zapadlosti:

30. 12. 2020

14. 4. 2022

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.10.2020