Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-61/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12 10. 2020 do vključno 19. 10. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.205 lastnih delnic v skupni vrednosti 261.120 EUR, in sicer:

- 12. 10. 2020      889     delnic po povprečni tehtani ceni 81,39 EUR,
- 13. 10. 2020      708     delnic po povprečni tehtani ceni 80,86 EUR,
- 14. 10. 2020      903     delnic po povprečni tehtani ceni 81,32 EUR,
- 15. 10. 2020          9     delnic po povprečni tehtani ceni 81,20 EUR in
- 19. 10. 2020      696     delnic po povprečni tehtani ceni 82,40 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.486.568, kar je predstavljalo 4,533 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.489.773, kar predstavlja 4,543 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 10. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.10.2020