Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-711/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava sklepov 27. skupščine delničarjev

OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV
na 27. skupščini delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 26.10.2020

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 26.10.2020 na sedežu družbe, na kateri je bilo, od skupno 4.282.596 delnic, prisotnih 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % osnovnega kapitala družbe oz. 96,707 % glasovalnih pravic.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
Datum: 27.10.2020