Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-712/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Imenovanje predsednika uprave družbe Intereuropa d.d. in sestava uprava družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Maribor, 28. oktober 2020. Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je na svoji seji, 28. oktobra 2020 za predsednika uprave družbe Intereuropa d.d. imenoval dosedanjega predsednika uprave, Marka Cegnarja, in sicer za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 12. november 2020.  

 

Nadzorni svet se je seznanil, da bo z dnem 12. 11. 2020 prenehal mandat dosedanjemu članu uprave, mag. Matiji Vojsku. Nadzorni svet je odločil, da se po 12. 11. 2020 oblikuje sestava uprave družbe Intereuropa d.d. na način, da ima uprava samo dva člana, in sicer predsednika uprave, g. Marka Cegnarja in namestnika predsednika uprave, g. Marka Remsa.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Nadzorni svet
Datum: 28.10.2020