Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-747/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav objavlja Sistem in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav s spremembami in dopolnitvami, katere sta sprejela Uprava in Nadzorni svet na seji dne 12. 11. 2020. Sistem in politika upravljanja je objavljena tudi na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.eu.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 11. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.                     

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 13.11.2020