Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-760/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Poslovni rezultati Skupine Intereuropa v obdobju januar - september 2020 in sprejem poslovno - finančnega načrta Skupine Intereuropa za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 19. november 2020. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – september 2020. Kljub zahtevnim razmeram zaradi epidemije Covid-19 je Skupina Intereuropa v prvih devetih mesecih 2020 ustvarila 111,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, in ustvarila čisti dobiček v višini 2,4 milijona evrov. Nadzorni svet je sprejel tudi poslovno - finančni načrt skupine Intereuropa za poslovno leto 2021. 

Skupina Intereuropa je v obdobju januar – september 2020 ustvarila 111,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 7 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Prihodki od prodaje so bili nižji na vseh poslovnih področjih, na kar je v največji meri vplivala epidemija Covid-19, predvsem v drugem četrtletju.

Skupina Intereuropa je v obdobju januar – september 2020 ustvarila 9,5 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), kar je za 12 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 3,9 milijona evrov, kar je za 28 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2019. Skupina Intereuropa je obdobje zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 2,4 milijona evrov.

Na današnji seji je nadzorni svet obravnaval in sprejel tudi poslovno-finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2021. Skupina Intereuropa načrtuje v naslednjem letu 158,5 mio EUR prihodkov od prodaje in EBITDA v višini 12,9 mio EUR. Investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so načrtovana v višini za 8,4 mio EUR. Poleg investicij v logistično infrastrukturo in informacijsko tehnologijo bo skupina Intereuropa vlagala tudi v kompetence zaposlenih in nadaljnji razvoj visoko kakovostnih logističnih storitev. Skupina Intereuropa bo v okviru skupine Pošta Slovenije nadaljevala izvajanje okrepljenih trženjskih aktivnosti in zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 19.11.2020