Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-776/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe se je sestal na redni seji dne 25.11.2020, kjer se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – september 2020 ter soglašal z javno objavo Nerevidiranega poročila o poslovanju družbe Nama d.d. Ljubljana za obdobje 1.1. do 30.9.2020.

Poslovanje družbe v prvih devetih mesecih je močno zaznamovala pandemija Covid-19. Družba je ustvarila bruto dobiček v višini 480 tisoč EUR, kar je več kot v enakem obdobju lani, vendar precej manj od planiranega. Izkazani dobiček je posledica prodaje nepremičnine v mesecu marcu, v nasprotnem primeru bi družba v prvih devetih mesecih izkazovala negativni poslovni izid v višini 453 tisoč EUR. Glede na veljavnost vladnega odloka, ki prepoveduje poslovanje maloprodajnih trgovinskih enot od 23.10.2020 dalje, ocenjujemo, da se bo poslovni izid družbe do konca leta občutno poslabšal, saj meseci od septembra do decembra običajno predstavljajo najuspešnejši del leta za poslovanje družbe.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s trenutnimi razmerami v družbi, z izhodišči za pripravo poslovnega plana za leto 2021 ter soglašal z aktivnostmi na področju nepremičninske dejavnosti.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 25.11.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

 

                                                                                                                                             Uprava družbe