Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-777/20

PETROL d.d., Ljubljana

Dopolnitev finančnega koledarja za leto 2020

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava in nadzorni svet sta s sklepoma odločila, da se dopolni finančni koledar družbe za leto 2020 s sklicem skupščine, ki bo izvedena 28.12.2020.

Dopolnjeni finančni koledar za leto 2020 je v pripetem dokumentu.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 25.11.2020