Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-790/20

Nika d.d., Brežice

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2020 do 30.9.2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba NIKA d.d. objavlja poročilo o poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev leta 2020.

Poročilo bo 26. 11. 2020 objavljeno in vsaj 10 let dostopno tudi na spletni strani družbe.

Datum: 26.11.2020