Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-64/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 11. 2020 do vključno 26. 11. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.761 lastnih delnic v skupni vrednosti 592.641 EUR, in sicer:

- 20. 11. 2020      1.168   delnic po povprečni tehtani ceni 85,76 EUR,
- 23. 11. 2020      1.265   delnic po povprečni tehtani ceni 88,00 EUR,
- 24. 11. 2020      1.413   delnic po povprečni tehtani ceni 88,00 EUR,
- 25. 11. 2020      1.441   delnic po povprečni tehtani ceni 88,00 EUR in
- 26. 11. 2020      1.474   delnic po povprečni tehtani ceni 88,20 EUR.

 Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.489.773, kar je predstavljalo 4,543 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.496.534, kar predstavlja 4,564 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 11. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.11.2020