Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-807/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba KOMPAS SHOP d.d. obvešča javnost, da je bil dne 25.11.2020 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2020/40915 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi izvedene ponudbe delnic javnosti, z izdajo 250.000 novih kosovnih delnic v skupnem emisijskem znesku 10.000.000,00 EUR, v povezavi s sprejetim sklepom skupščine delničarjev z dne 31.8.2020.

Po vpisu sprememb v sodni register:

  • osnovni kapital družbe znaša: 3.524.451,00 EUR
  • število izdanih delnic: 844.601

 

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe (www.kompas-shop.si) od 01.12.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Direktor družbe
Datum: 01.12.2020