Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-830/20

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet imenoval delavskega direktorja

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet je na 52. seji, dne 4.11.2020, za petletno mandatno obdobje, ki začne teči 11.12.2020, za novega člana uprave/delavskega direktorja družbe Petrol d.d., Ljubljana imenoval Zorana Gračnerja. Ika Krevzel Panić je kot članica uprave/delavska direktorica petletni mandat zaključila dne 10.12.2020.

V skladu z določili Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana je en član uprave vedno delavski direktor, soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike in zastopa družbo skupaj s še enim članom ali predsednikom uprave.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta


Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 11.12.2020