Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-70/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 11. 12. 2020 do vključno 17. 12. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 13.021 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.186.196 EUR, in sicer:

- 11. 12. 2020      2.834   delnic po povprečni tehtani ceni 91,59 EUR,
- 14. 12. 2020      2.894   delnic po povprečni tehtani ceni 91,19 EUR,
- 15. 12. 2020      2.891   delnic po povprečni tehtani ceni 90,18 EUR,
- 16. 12. 2020      1.468   delnic po povprečni tehtani ceni 91,18 EUR in
- 17. 12. 2020      2.934   delnic po povprečni tehtani ceni 91,40 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.515.424, kar je predstavljalo 4,621 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.528.445, kar predstavlja 4,661 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 12. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.12.2020