Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-868/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Sprejet strateški razvojni program skupine Intereuropa do leta 2025

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 23. december 2020. Na današnji seji je nadzorni svet sprejel Strateški razvojni program Skupine Intereuropa do leta 2025, v katerem skupina Intereuropa načrtuje, da bo leta 2025 ustvarila 201,5 milijona EUR prihodkov od prodaje in 22,0 milijona EUR EBITDA. V obdobju od leta 2021 – 2025 načrtuje Skupina Intereuropa v investicijske projekte vložiti 60,0 milijonov EUR ob nadaljevanju dezinvestiranja poslovno nepotrebnih nepremičnin. 

 

Skupina Intereuropa bo v okviru skupine Pošta Slovenije v obdobju 2021 - 2025 še nadalje krepila svoj tržni položaj v logistiki, vlagala v optimizacijo procesov, skrbela za finančno stabilnost in razvoj zaposlenih ter tako zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 23.12.2020