Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-75/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 18. 12. 2020 do vključno 29. 12. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 13.329 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.220.984 EUR, in sicer:

- 18. 12. 2020        1.687   delnic po povprečni tehtani ceni 91,48 EUR,
- 21. 12. 2020        2.781   delnic po povprečni tehtani ceni 90,24 EUR,
- 22. 12. 2020           720   delnic po povprečni tehtani ceni 90,50 EUR,
- 23. 12. 2020        2.728   delnic po povprečni tehtani ceni 91,93 EUR,
- 28. 12. 2020        2.720   delnic po povprečni tehtani ceni 92,10 EUR in
- 29. 12. 2020        2.693   delnic po povprečni tehtani ceni 92,56 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.528.445, kar je predstavljalo 4,661 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.541.774, kar predstavlja 4,701 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 12. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.12.2020