Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-2/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 4. 1. 2021 do vključno 8. 1. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.974 lastnih delnic v skupni vrednosti 835.676 EUR, in sicer:

- 4. 1. 2021         1.909   delnic po povprečni tehtani ceni 91,09 EUR,
- 5. 1. 2021         2.044   delnic po povprečni tehtani ceni 92,45 EUR,
- 6. 1. 2021         2.218   delnic po povprečni tehtani ceni 93,29 EUR,
- 7. 1. 2021         1.877   delnic po povprečni tehtani ceni 94,47 EUR in
- 8. 1. 2021            926   delnic po povprečni tehtani ceni 95,67 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.541.774, kar je predstavljalo 4,701 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.550.748 kar predstavlja 4,729 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 11. 1. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 11.01.2021