Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-16/21

PETROL d.d., Ljubljana

Podpis pogodbe o nakupu poslovnega deleža

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Družba Petrol d.d., Ljubljana sporoča, da je bila dne 12.1.2021 s prodajalcem g. Ivanom Čermakom  podpisana pogodba o nakupu 100 % poslovnega deleža v družbi CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zaključek transakcije bo sledil po izpolnitvi odložnih pogojev, med katerimi je tudi pridobitev soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence.

S prevzemom družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. bo skupina Petrol pridobila 91 bencinskih servisov. S preko 200 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 % na 23 %. V regiji JV Evrope bo imela skupina Petrol tako 601 prodajno mesto. S prevzemom  bo Petrol pokril nekatera pomembna območja na Hrvaškem, kjer je bil do zdaj slabše prisoten ali pa sploh ni imel svojih prodajnih mest. Obseg poslovanja na hrvaškem trgu bo omogočal, da se tudi na ta trg prenese uspešen poslovni model, kot je vzpostavljen v Sloveniji. Pričakujemo, da bo tudi med skupino Petrol in družbo CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. prišlo do pomembnega prenosa znanj in dobrih praks v obeh smereh.

Osrednjo poslovno dejavnost družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. predstavlja uvoz, skladiščenje, maloprodaja in veleprodaja naftnih derivatov na območju Republike Hrvaške. Zaposluje več kot 1.150 delavcev in upravlja 91 bencinskih servisov. Družba CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. je v letu 2019 dosegla 5.637 mio HRK oziroma  760 mio EUR prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 142,9 mio HRK oziroma 19,3 mio EUR. EBITDA družbe je v letu 2019 znašal 316,5 mio HRK oziroma 42,7 mio EUR. Družba CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. je na hrvaškem trgu prepoznavna kot zanesljiv poslovni partner in prodajalec visoko kakovostnih pogonskih goriv ter kot prodajalec s široko ponudbo trgovskega blaga, gostinskih in drugih storitev.

Segment prodaje naftnih derivatov in trgovskega blaga, ki predstavlja največji del EBITDA skupine Petrol, ima v naslednjih letih še vedno potencial rasti, predvsem v širši regiji JV Evrope. Nakup družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. je skladen z obstoječo strategijo in tudi z izhodišči za pripravo nove strategije skupine Petrol ter načrti širitve družbe Petrol d.d., Ljubljana. Odločitev pa je bila sprejeta tudi na podlagi tega, da je hrvaški trg po gospodarski razvitosti, razvitosti trga naftnih derivatov, kupni moči in tudi kulturno, najbližje slovenskemu trgu. Prevzem družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. je največja transakcija družbe Petrol d.d., Ljubljana v zadnjih 10 letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol.

Petrol d.d., Ljubljana s prevzemom družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. povečuje svojo vlogo kot pomemben člen pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti, prihrankov CO, deleža obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti v regiji. Zato v Petrolu razvijamo najsodobnejša goriva z manj emisijami, omogočamo okolju prijaznejšo mobilnost, soustvarjamo energetsko učinkovita mesta, podjetja in domove ter povečujemo delež obnovljivih virov energije.

Zeleno okrevanje evropskega gospodarstva po »korona krizi« narekuje tudi Evropska komisija in Petrol bo tem smernicam še naprej sledil ter nadaljeval začrtano pot v nizkoogljično družbo. Za razvoj in inovativne rešitve pa so potrebni trdni, stabilni temelji, kar zagotavljamo  z nakupom družbe CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 15.01.2021