Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-47/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Odziv na objave v medijih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nekateri mediji so v četrtek, 28. januarja 2021, in v petek, 29. januarja 2021, poročali, da je Računsko sodišče Telekomu Slovenije, d.d., posredovalo zahtevo za predložitev dokumentacije. V zvezi s tem so se v medijih pojavile nekatere netočne navedbe tako glede vsebine želene dokumentacije kot glede tega, da Računsko sodišče »preiskuje« posle.

V Telekomu Slovenije, d.d., pri svojem poslovanju spoštujemo najvišje standarde korporativnega upravljanja, Računskemu sodišču pa bomo v zahtevanih rokih posredovali vso zahtevano dokumentacijo. Ostalih podrobnosti v zvezi s tem ne bomo komentirali.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 29.01.2021