Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-65/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Objava prospekta za uvrstitev novo izdanih delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KOMPAS SHOP d.d.« ali »družba«), objavlja naslednje obvestilo.

KOMPAS SHOP d.d. na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-1/2021-9 z dne 11.2.2021, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev novo izdanih delnic z oznako MTSG družbe KOMPAS SHOP d.d. v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev novo izdanih delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge. Novo izdane delnice bodo uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi dne 22.2.2021.

Navedeni dokument je objavljen tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: https://www.kompas-shop.si/sl/Objave/.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 15.2.2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Direktor družbe
Datum: 15.02.2021
Pripeti dokumenti:  Prospekt