Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-68/21

GEN-I, d.o.o., Krško

Nerevidirani finančni izkazi Skupine GEN-I za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Skupina GEN-I je v letu 2020 presegla vse načrte in ob rekordni prodaji 127,4 TWh električne energije ustvarila najvišji dobiček do sedaj - 15,4 milijonov evrov. Skupina GEN-I je bila uspešna na vseh poslovnih segmentih delovanja in še izboljšuje svojo finančno pozicijo, kar je vidno tudi z rastjo kapitala preko 100mio evrov. Realizirala je 2,1 milijarde evrov prihodkov, poslovni izid  pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) je bil v letu 2020 za 40% višji v primerjavi z letom 2019 in je znašal 32.077.723 € in ohranja nizko neto finančno zadolženost

Podrobnejši podatki bilance stanje in izkaza poslovnega izida so razvidni v priponki.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.
Datum: 18.02.2021