Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-73/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v letu 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba objavlja Informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – december 2020.

Poslovanje v letu 2020, kljub epidemiji, dobro                    

 Koprsko pristanišče kot strateška infrastruktura že ves čas epidemije normalno deluje in nemoteno zagotavlja vse storitve svojim strankam. Zaradi tega je bil vpliv epidemije na poslovanje manjši kot v nekaterih drugih pristaniščih. Pretovor najpomembnejše blagovne skupine, kontejnerjev, je ostal stabilen, skoraj na ravni iz leta 2019. Padec pretovora vozil pa je bil občutno manjši kot v primerljivih sredozemskih pristaniščih, zaradi česar se je Luka Koper povzpela na prvo mesto med pristanišči v Sredozemlju in peto mesto med največjimi pristanišči v Evropi na področju pretovora vozil. »Zaradi pravočasne uvedbe zaščitnih ukrepov in zahvaljujoč odgovornosti naših zaposlenih in vseh ostalih, ki delajo na območju pristanišča, smo v času epidemije zagotovili nemoteno delovanje pomorske oskrbovalne verige za potrebe Slovenije in številnih držav v našem zaledju. Z rezultati poslovanja smo lahko v takih razmerah več kot zadovoljni«, je poudaril predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Skupina Luka Koper je v letu 2020 dosegla čiste prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti v višini 203,6 milijona evrov, kar je 8 odstotkov manj kot leto prej. V lanskih zaostrenih poslovnih razmerah je Skupina uspešno obvladovala tudi vse kategorije stroškov poslovanja, tako tiste, ki se gibljejo skladno s spremembo pretovora in prihodkov, kot ostale kategorije stroškov, in dosegla za 10 odstotkov nižje stroške poslovanja od načrtovanih. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je bil 33,5 milijona evrov oziroma en odstotek višji od načrtovanega, med tem ko je bil poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za dva odstotka nižji od načrtovanega in je znašal  61,8 milijona evrov. Čisti poslovni izid Skupine je dosegel 32 milijonov evrov in je prav tako presegel načrt za en odstotek, v primerjavi z letom prej pa je bil 21 odstotkov nižji.

Tabela 1: Primerjava pretovora izbranih evropskih pristanišč

Pretovor kontejnerji (TEU)

2019

2020

Sprememba 20/19

Rotterdam*

14.810.804

14.350.000

-3,1%

Antwerp

11.860.204

12.023.086

1,4%

Hamburg*

9.282.012

8.750.000

-5,7%

Koper

959.354

945.051

-1,5%

Trst

789.640

776.022

-1,7%

Benetke

593.070

528.676

-10,9%

Reka

305.049

344.091

12,8%

Ravenna

218.138

194.868

-10,7%

*Ocena za 2020, vir: Alphaliner 7/21

 

Pretovor avtomobili (kosi)

2019

2020

Sprememba 20/19

Zeebrugge

2.960.339

2.191.299

-26,0%

Antwerp

1.219.683

902.477

-26,0%

Koper

705.993

617.157

-12,6%

Valencia

722.758

533.137

-26,2%

Barcelona

777.690

480.337

-38,2%

Vir: spletne strani pristaniških uprav

Družba je pandemično leto 2020 izkoristila za nadaljevanje izvajanja naložb v povečevanje pristaniških zmogljivosti, saj se po izboljšanju zdravstvenih in gospodarskih razmer, povezanih s pandemijo, pričakuje ponovna rast pretovora. V letu 2020 je Skupina za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, namenila 68,1 milijona evrov, kar je 74 odstotkov več kot v letu 2019. Zgradili smo nov RO-RO privez ter dodatne tire – oboje v zaledju tretjega bazena za potrebe avtomobilskega terminala - nadaljuje se gradnja garažne hiše, pri koncu so dela na novem, tretjem kamionskem vhodu iz bertoške vpadnice. Najpomembnejša naložba v lanskem letu  je pričetek gradnje  podaljška kontejnerske obale, ki skupaj z ostalimi načrtovanimi dodatnimi površinami na čelu pomola I predstavlja ključno naložbo za ohranitev konkurenčnega položaja na segmentu kontejnerjev. Prvi del projekta, izgradnja operativne obale bo zaključena sredi leta, zaledne skladiščne površine za kontejnerje pa prihodnje leto.

Informacija bo od 19.2.2021 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 19.02.2021
Pripeti dokumenti:  Informacija o poslovanju 2020