Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-81/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Postopek pripojitve odvisne družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 10. 12. 2020 najavil pričetek postopka pripojitve odvisne družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., k Telekomu Slovenije, d.d., s predvidenim zaključkom aktivnosti 1. 4. 2021. Zaradi izvedbe vseh potrebnih aktivnosti je prišlo do zamika, tako da bomo delničarje o nadaljnjih mejnikih sproti obveščali.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 25.02.2021