Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-168/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe za leto 2021. Do sprememb je prišlo zaradi zamika v postopku izvedbe revidiranja Skupine Telekom Slovenije. Skladno s tem se finančni koledar spremeni na način, da se spremenijo datumi objav Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2020, Izjave o upravljanju, sklica 33. skupščine delničarjev družbe, 33. skupščine delničarjev družbe, sklepov 33. skupščine delničarjev družbe in izplačila dividend.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2021 je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 31.03.2021