Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-97/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – uvrstitev enot odprtega sklada EXPBG

Izdajatelj:

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Matična država izdajatelja:

Bolgaria

Družba za upravljanje:

Expat Asset Management EAD

Poslovni naslov:

96A Georgi S. Rakovski Street, 1000 Sofia, Bolgarija

Segment:

Organiziran trg – Trg strukturiranih produktov

Oznaka:

EXPBG

Ime VP:

EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF

ISIN:

 

BG9000011163

CFI koda:

CEOIES

FISN:

EXPAT BULGARIA/UT EUR

LEI izdajatelja:

 

5493004U1VH746B4MK60

LEI družbe za upravljanje:

549300WZWM393AWUNK20

Število izdanih enot (na dan 5. 4. 2021):

6.386.497

Čista vrednost sredstev – NAV (na dan 5. 4. 2021):

EUR 0,4268 na enoto

Datum uvrstitve na borzni trg:

8. 4. 2021

Začetek trgovanja:

8. 4. 2021

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

1 enota premoženja

Tečaj:

V EUR

Referenčni tečaj:

NAV

Minimalna velikost svežnja:

1 mio EUR

Vsakokrat dostopna indikativna vrednost sredstev – iNAV:

https://www.boerse-frankfurt.de/indices/inav-expat-bulg-sofix-eur

Več informacij:

Več informacij o skladu ter vsa dokumentacija, vključno s prospektom ter ključnimi informacijami za vlagatelje, je na voljo na spletni strani družbe za upravljanje https://www.expat.bg/en/funds/ExpatBulgariaSOFIX.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 06.04.2021