Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-7/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Revidirano letno poročilo 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d., je na seji 7. 4. 2021 potrdil revidirano letno poročilo družbe za leto 2020, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. V prilogi ga objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Informacije bodo objavljene 8. 4. 2021 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bodo dosegljive najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 08.04.2021
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2020